photo-1549233794-2ada9e02dc08.webp

O psychoterapii

Psychoterapia jest  wartościową, głęboką i dającą  trwałe efekty pracą nad zmianą i polepszeniem dobrostanu psychicznego oraz jakości życia człowieka. Psychoterapia to podróż w głąb siebie, podczas której docieramy do obszarów  czasem trudnych, bolesnych i znanych ale przykrytych kurzem a czasem nowych i zaskakujących. Na podstawie tych odkryć możemy dokonać remontu, pozbyć się np. niewygodnych przekonań, trujących myśli, męczących symptomów czy poczucia bezradności. Wszystko  to w celu zbudowania  lepszych dla siebie myśli i przekonań, rozumienia  swoich emocji i stworzenia korzystniejszego modelu zachowań. Dzięki lepszemu poznaniu siebie, modyfikacji utartych schematów funkcjonowania możemy stworzyć solidny fundament do rozwoju,  wyborów życiowych, bycia w relacjach, akceptacji  siebie i satysfakcji z życia.  Efektem końcowym procesu psychoterapii może być poczucie, że mamy wybór z kim i na jakich zasadach chcemy budować relacje ale też wybór własnej drogi życiowej, pewniejszego kroku w kierunku przyszłości.