Katarzyna Wieczorek-Borek

Jestem psychoterapeutą ponieważ praca z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju  oraz towarzyszenie w poszukiwaniu  drogi życiowej i  w procesie zmiany daje mi dużą satysfakcję.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, specjalizuję się w terapii indywidualnej osób dorosłych.

Posiadam tytuł magistra pedagogiki oraz psychologii, ukończyłam również podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zdobyłam kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu trenera. Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii

Curie-Skłodowskiej, aktualnie na czwartym  roku szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Psychologii Zdrowia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii, która posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

 Od wielu lat zajmuję się pomocą psychologiczną  oraz terapią osób dorosłych i młodzieży. Doświadczenie zdobywałam prowadząc grupy wsparcia, warsztaty rozwojowe, pracując w szkole jako psycholog oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi.

 

Na bieżąco pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach z tematyki psychologicznej.

W trosce o jakość swojej pracy jestem pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Wykonywanie zawodu psychoterapeuty daje mi dużą satysfakcję, prywatnie jestem mamą, żoną, miłośniczką kotów i podróży.

 

122856817_405057597161183_30172106092916

Katarzyna Baraniak 

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w procesie certyfikacji, pracuję indywidualnie z  osobami dorosłymi i młodzieżą.

Posiadam 8-letnie doświadczenie w praktyce psychologicznej.

Doświadczenie związane z pomocą młodzieży zdobyłam pracując przez 10 lat w placówce opiekuńczo - wychowawczej, gdzie na co dzień pomagam młodzieży i dzieciom często pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych w zmaganiu się z problemami i trudnościami.

 

Jestem absolwentką 5 letnich studiów na kierunku Psychologii o profilu Psychologia Zdrowia i Psychoterapia, ukończyłam studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej oraz Psychologii Transportu, od 5 lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktualnie w procesie certyfikacji w nurcie psychoterapii integracyjnej w PSP Instytutu Psychologii Zdrowia. Uczestniczę w szkoleniach i warsztatach doskonaląc swoje umiejętności zawodowe.

Swoją pracą pomagam ludziom odkryć ich zasoby i wykształcić umiejętności niezbędne do satysfakcjonującego życia, co sprawia, że zawód który wykonuje jest moją pasją.

W trosce o jakość swojej pracy jestem pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

144911393_452876155741971_91064785063112

Jestem psychologiem - absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku psychologia. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, które posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

 

Pracuję poznawczo-behawioralnie z osobami doświadczającymi lęku, samotności, obniżonego nastroju, depresji, trudności w relacjach czy wypalenia zawodowego. Od kilku lat wspieram ludzi w rozwoju: głównie w zakresie odkrywania mocnych stron, motywacji, rozwijania umiejętności miękkich.   Prowadzę terapię osób dorosłych i młodzieży, w zależności od postawionych celów długoterminową lub krótkoterminową.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanych superwizorów i mentoringowi psychoterapeutów CBT.

 

Do dobrych praktyk zaliczam także umiejętność odpoczywania i posiadania hobby, a niezmiennie od lat jest to dla mnie śpiew. Moją pasją jest praca z ludźmi i dla ludzi, co sprawa mi ogromną satysfakcję i napędza do dalszego rozwoju.

Kamila Kuleta

zdjecie Zuza.jpg

Zuzanna Kentzer

Psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo- behawioralnym (w szkole z rekomendacją PTTPB)

Ukończyłam I stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). 

 

Profesjonalnie zajmuję się  terapią on-line i pomagam  między innymi w obszarach:

  • trudności, by połączyć życie zawodowe z rodzinnym

  • zaburzenia lękowe

  • depresja

  • spadek wydajności i zagubienie

  • zaburzenia poczucia własnej wartości

  • sytuacji kryzysowych

 

Dlaczego wybrałam psychologią poznawczo – behawioralną?

Jest to gałąź psychologii, która pomaga zrozumieć zależności między tym, co myślimy i tym, co czujemy, a tym jak się zachowujemy i w jaki sposób reagujemy na to, co nas otacza. Jeśli zajrzymy wewnątrz siebie dotrzemy do schematów, które wywołują nasze reakcje. Praca
z psychologią poznawczo – behawioralną pozwala zrozumieć zachowania i zmienić nasz sposób myślenia.

 

Dlaczego stosuję założenia TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach)?

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest całkowicie skupiona na sytuacji problemowej. Kryzys, który pojawił się w życiu danej osoby jest bezpośrednio przez nią analizowany, jako osoby będącej ekspertem od własnego życia. Rola terapeuty polega na aktywnym uczestniczeniu w formułowaniu celów terapeutycznych oraz możliwych rozwiązań. Metody, które są wykorzystywane przy TSR skupiają się na pracy nad teraźniejszości i przyszłością. Jest to terapia krótkoterminowa.

 

Osobiście jestem mamą dwóch chłopców, poza psychologią uwielbiam podróże oraz surfing, od trzech lat mieszkam w Hiszpanii.

2.jpg

Monika Jopkiewicz

Jestem psychologiem, ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiadam ponad 10- letnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej. Obecnie w trakcie certyfikacji
Analityka Grupowego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie. Instytut posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz rekomendacje Polskiego TowarzystwaPsychologicznego. Ukończyłam Szkołę Trenerów M. Sowickiej pod patronatem Stowarzyszenia OPTA.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam min. w Poradni Uzależnień PUNKT, Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem „Od-”Do”. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u licencjonowanych superwizorów.


Pracuję w podejściu analitycznym z osobami dorosłymi doświadczającymi:
– stanów depresyjnych,
– lękowych (fobie, ataki paniki),
– zaburzeń osobowości,
– zaburzeń psychosomatycznych.
– osobami będącymi w kryzysowej sytuacji np. rozwód, śmierć bliskiej osoby,
– mającymi problemy w relacjach,
– niezadowolonych z jakości swojego życia,
– poczucia winy,
– nie radzą sobie ze stresem,
– mają trudności do zaadaptowania się do zmian.
Nadrzędne w mojej pracy są empatia, ciekawość i zrozumienie drugiego człowieka bez oceniania.

Justyna Babula.jpg

Justyna Babula

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży. Pomagam osobom, które między innymi pragną zmiany w swoim życiu, doświadczają trudności w relacjach, zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, silnymi emocjami i nadmiernym stresem, mają poczucie niezrozumienia siebie, znajdują się w kryzysie psychicznym, doświadczają zaburzeń psychicznych takich jak zaburzenia nastroju, lękowe, odżywiania.

 

Największą wartością w pracy z drugim człowiekiem jest dla mnie możliwość zbudowania autentycznej relacji opartej na otwartości, akceptacji i zrozumieniu potrzeb drugiej osoby. W swojej pracy kieruję się dobrem i szacunkiem dla drugiego człowieka, któremu mogę towarzyszyć w procesie zmiany, mierzeniu się ze swoimi trudnościami, poszukiwaniu i zrozumieniu siebie oraz odkrywaniu własnego potencjału.

 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Obecnie jestem w trakcie 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Psychologii Zdrowia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii, która posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywałam również w trakcie staży m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego  w Warszawie - współpracując z Fundacją Druga Strona Lustra, w klinice Psychomedic, w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

W trosce o jakość swojej pracy podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach oraz jestem pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Prywatnie jestem miłośniczką psów, wycieczek rowerowych, a moją pasją jest taniec.

_H1A9933Linkedin(3).JPG

Beata Piotrowska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję z parami oraz indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 r.ż. Swoje kompetencje zawodowe podnoszę podczas licznych szkoleń, konferencji i staży. Obecnie jestem w trakcie ostatnich lat szkolenia psychoterapeutycznego spełniającego kryteria certyfikacyjne Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Staż zawodowy zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz w Klinice Chorób Afektywnych. Mam doświadczenie w pracy jako interwent kryzysowy, które uzyskałam w Poradni Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowałam z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych, niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem i Zespołem Aspergera. W rozumieniu potrzeb i trudności pacjenta, pomaga mi także wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach.

 

Metody swojej pracy opieram na nurcie integratywnym, łącząc ze sobą techniki rożnych szkół psychoterapeutycznych: psychodynamicznej, humanistyczno-egzystencjalnej oraz poznawczo-behawioralnej. Aby zapewnić jak najlepszą jakość swojej działalności terapeutyczną poddaję ją stałej superwizji u dwóch niezależnych certyfikowanych superwizorów.

 

W wolnych chwilach oddaję się aktywnościom fizycznym oraz wspieram organizacje pozarządowe na rzecz bezdomnych zwierząt.

Nadia (5).jpg

Nadia Majewicz

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: psychoterapia), certyfikowanym coachem i psychoterapeutką w trakcie szkolenia (uczestniczę w całościowym 4 letnim Szkoleniu Psychoterapeutycznym w Polskim Instytucie Ericksonowskim, które jest akredytowanie przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Studiowałam również nauki społeczne na Sorbonie w Paryżu.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in.:

- w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Szpitala im. Marii Konopnickiej w Łodzi

- w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego

- Akademickim Szpitalu Onkologicznym w Poitiers we Francji.

 

Pracuję z osobami, które doświadczają objawów depresyjnych oraz lękowych, chcą poradzić sobie w kryzysowych sytuacjach życiowych oraz pracować nad trudnościami w relacjach. Pomagam również osobom, które cierpią z powodu wypalenia zawodowego, stresu oraz które chcą pracować w obszarze rozwoju osobistego. Posiadam doświadczenie we wspieraniu pacjentów chorujących onkologicznie oraz ich rodzin.

Konsultuję w języku polskim, angielskim oraz francuskim. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.