50562833_552002281943514_8050359229288022016_n.jpg

Katarzyna Wieczorek-Borek

Jestem psychoterapeutą ponieważ praca z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju  oraz towarzyszenie w poszukiwaniu  drogi życiowej i  w procesie zmiany daje mi dużą satysfakcję.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, specjalizuję się w terapii indywidualnej osób dorosłych.

Posiadam tytuł magistra pedagogiki oraz psychologii, ukończyłam również podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zdobyłam kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu trenera.

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz  4-letniej  szkoły  psychoterapeutycznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii , która posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Od wielu lat zajmuję się pomocą psychologiczną  oraz terapią osób dorosłych. 

W terapii ważna jest dla mnie autentyczność , empatia, akceptacja oraz stworzenie  atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. Są to elementy tworzące wartościową relację terapeutyczną.

 

Na bieżąco pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach z tematyki psychologicznej.

W trosce o jakość swojej pracy jestem pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Prywatnie jestem mamą, żoną, miłośniczką zwierząt  i podróży.

Kasia B.jpg

Katarzyna Baraniak

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w procesie certyfikacji, pracuję indywidualnie z  osobami dorosłymi i młodzieżą.

Posiadam 8-letnie doświadczenie w praktyce psychologicznej.

Doświadczenie związane z pomocą młodzieży zdobyłam pracując przez 10 lat w placówce opiekuńczo - wychowawczej, gdzie na co dzień pomagam młodzieży i dzieciom często pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych w zmaganiu się z problemami i trudnościami.

 

Jestem absolwentką 5 letnich studiów na kierunku Psychologii o profilu Psychologia Zdrowia i Psychoterapia, ukończyłam studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej oraz Psychologii Transportu, od 5 lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktualnie w procesie certyfikacji w nurcie psychoterapii integracyjnej w PSP Instytutu Psychologii Zdrowia. Uczestniczę w szkoleniach i warsztatach doskonaląc swoje umiejętności zawodowe.

 

W pracy  terapeutki najważniejsza jest dla mnie możliwość, towarzyszenia i wsparcia Klientów w ich życiowych trudach. Postrzegam psychoterapię jako proces dzięki, któremu ludzie  mogą zacząć żyć według własnych pragnień i zasad.  

 

Swoją pracą pomagam ludziom odkryć ich zasoby i wykształcić umiejętności niezbędne do satysfakcjonującego życia, co sprawia, że zawód który wykonuje jest moją pasją.

W trosce o jakość swojej pracy jestem pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

paulina stel.jpg

Paulina Stelmachowska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą,  absolwentką wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warsaw International Studies is Psychology) oraz 4-letniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

Jako psychoterapeuta pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. W gabinecie przyjmuję między innymi pacjentów, którzy posiadają  trudności w tworzeniu lub utrzymaniu relacji, doświadczają wahań lub obniżonego nastroju, odczuwają wzmożony niepokój. 

 

W pracy z pacjentami ważne jest dla mnie stworzenie bezpiecznej atmosfery, sprzyjającej zaufaniu i otwartości.

Będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej dbam o to, aby moja praca była oparta na najnowszej wiedzy oraz zasadach etyki zawodowej.

 

Dbając o jakoś swojej pracy oraz dobro pacjenta, pracuję pod stałą superwizją u certyfikowanego superwizora.

 

Natalia1.jpg

Natalia Panas

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego osób dorosłych.

 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w ośrodkach zajmujących się problematyką przemocy, interwencji kryzysowej, żałoby, a także w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Obecnie pracuję jako psychoterapeuta osób dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego na Żoliborzu.

 

 

Zajmuję się pomocą osobom doświadczającym depresji, lęku, fobii, a także różnego rodzaju trudności w relacjach, niskiej samooceny i problemów w radzeniu sobie z emocjami.

W swojej pracy korzystam z nurtu poznawczo-behawioralnego, a także jego nowych form, tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Szczególnie bliska jest mi Terapia Akceptacji i Zaangażowania ze względu na jej przesłanie: akceptuj to, czego nie możesz kontrolować, a także angażuj się w działania, które nadają twojemu życiu sens.

W relacji terapeutycznej staram się patrzeć na klienta jako osobę równą mi – wszyscy zmagamy się z różnymi trudnościami w życiu, doświadczamy podobnych emocji i myśli. Dzięki temu w swojej pracy mogę nie tylko zaangażować się w pomoc innym osobom, ale też sama czerpać od nich coś ważnego dla siebie.

 

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

 

Anna.jpg

Anna Twardo

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż., a także z rodzinami i parami.

 

Obecnie uczestniczę w ostatnim roku szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym i psychodynamicznym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam  od wielu lat w gabinecie  oraz w Ośrodkach Wsparcia Dziennego dla osób po kryzysie psychicznym, w poradniach rodzinnych.

 

W pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie nawiązanie relacji opartej na otwartej komunikacji, zaufaniu i autentyczności.

W procesie psychoterapii wykorzystuję podstawowe techniki i narzędzia integrujące ciało, umysł, emocje wywodzące się  z nurtu gestalt.  Uważam, że w terapii jest istotne holistyczne podejście do pacjenta zarówno do jego świata wewnętrznego emocjonalnego jak i nakierowanie jego uwagi na to, czego doświadcza w swoim ciele.

 

Specjalizuję się w zaburzeniach psychosomatycznych oraz w pracy systemowej z rodziną i w terapii partnerskiej.

Pracuję z osobami, które m.in.  doświadczają  kryzysów w związku, trudności w komunikacji w rodzinie,  trudności w obszarze psychosomatyki, borykają się z depresją , lękami, brakiem wiary w siebie,mają za sobą trudne doświadczenia jak traumy, mają problem z adekwatnym wyrażaniem emocji i stawianiem granic.

Pracuję pod stałą superwizją.

Ola1.jpg

Aleksandra Pacholik

Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (specjalizacja: Psychologia wspierania jakości życia). Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i
Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie jestem w trakcie
ostatniego roku  Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, organizacjach pozarządowych oraz centrach psychoterapii pracując z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi oraz w pracy gabinetowej.

 

Terapia jest dla mnie szansą na przyjęcie osoby z całym bagażem jej doświadczeń, tęsknot, bólu i frustracji- autentycznie, bez ukrycia. W mojej pracynajważniejsze jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni do nazywania uczuć, potrzeb i lęków, omawiania wewnętrznych, często nieświadomych konfliktów oraz towarzyszenie w drodze do akceptacji siebie i satysfakcjonujących zmian w życiu.

 

Pracuję z  młodzieżą oraz osobami dorosłymi  odczuwającymi trudności w relacjach interpersonalnych, doświadczającymi objawów depresyjnych oraz z osobami z trudnościami osobowościowymi.
Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Interesuje się literaturą popularnonaukową, prowadzeniem treningów twórczości dla dzieci i młodzieży oraz aktywnym wypoczynkiem.

_H1A9933Linkedin(3).JPG

Beata Piotrowska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję z parami oraz indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 r.ż. Swoje kompetencje zawodowe podnoszę podczas licznych szkoleń, konferencji i staży. Obecnie jestem w trakcie ostatniego roku szkolenia psychoterapeutycznego spełniającego kryteria certyfikacyjne Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Staż zawodowy zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz w Klinice Chorób Afektywnych. Mam doświadczenie w pracy jako interwent kryzysowy, które uzyskałam w Poradni Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowałam z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych, niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem i Zespołem Aspergera. W rozumieniu potrzeb i trudności pacjenta, pomaga mi także wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach.

 

Metody swojej pracy opieram na nurcie integratywnym, łącząc ze sobą techniki rożnych szkół psychoterapeutycznych: psychodynamicznej, humanistyczno-egzystencjalnej oraz poznawczo-behawioralnej. Aby zapewnić jak najlepszą jakość swojej działalności terapeutyczną poddaję ją stałej superwizji u dwóch niezależnych certyfikowanych superwizorów.

 

W wolnych chwilach oddaję się aktywnościom fizycznym oraz wspieram organizacje pozarządowe na rzecz bezdomnych zwierząt.

justyna.jpg

Justyna Sobczak

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży. Pomagam osobom, które między innymi pragną zmiany w swoim życiu, doświadczają trudności w relacjach, zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, silnymi emocjami i nadmiernym stresem, mają poczucie niezrozumienia siebie, znajdują się w kryzysie psychicznym, doświadczają zaburzeń psychicznych takich jak zaburzenia nastroju, lękowe, odżywiania.

Największą wartością w pracy z drugim człowiekiem jest dla mnie możliwość zbudowania autentycznej relacji opartej na otwartości, akceptacji i zaufaniu. W swojej pracy kieruję się dobrem i szacunkiem dla drugiego człowieka, któremu mogę towarzyszyć w procesie zmiany, mierzeniu się ze swoimi trudnościami, poszukiwaniu i zrozumieniu siebie oraz odkrywaniu własnego potencjału.

 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Obecnie jestem w trakcie 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Psychologii Zdrowia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii, która posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywałam również w trakcie staży m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego  w Warszawie - współpracując z Fundacją Druga Strona Lustra, w klinice Psychomedic, w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

W trosce o jakość swojej pracy podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach oraz jestem pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Prywatnie jestem miłośniczką psów, wycieczek rowerowych, a moją pasją jest taniec.

144911393_452876155741971_9106478506311203670_n.png

Kamila Kuleta

Jestem psychologiem - absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku psychologia. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, które posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Pracuję poznawczo-behawioralnie z osobami doświadczającymi lęku, samotności, obniżonego nastroju, depresji, trudności w relacjach czy wypalenia zawodowego. Od kilku lat wspieram ludzi w rozwoju: głównie w zakresie odkrywania mocnych stron, motywacji, rozwijania umiejętności miękkich.   Prowadzę terapię osób dorosłych i młodzieży, w zależności od postawionych celów długoterminową lub krótkoterminową.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanych superwizorów i mentoringowi psychoterapeutów CBT.

 

Do dobrych praktyk zaliczam także umiejętność odpoczywania i posiadania hobby, a niezmiennie od lat jest to dla mnie śpiew. Moją pasją jest praca z ludźmi i dla ludzi, co sprawa mi ogromną satysfakcję i napędza do dalszego rozwoju.