molo

Jak pracujemy

Psychoterapię pacjentów prowadzimy  w podejściach: integracyjny, systemowy, psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny.  Każdy z naszych terapeutów  dostosowuje metody zgodne ze swoim nurtem do  indywidualnych problemów pacjenta oraz jego potrzeb i stawianych celów.

Naszym kompasem w pracy jest  empatyczne  rozumienie pacjenta oraz  stworzenie  pełnej akceptacji i szacunku relacji. Zawsze staramy się by osoba której towarzyszymy w trudnej drodze procesu terapii czuła się bezpiecznie i mogła szczerze dzielić się swoimi myślami, przeżyciami, doświadczeniami.   Oferujemy różne formy pomocy zależne od trudności pacjenta. Pomagamy osobom dorosłym ,młodzieży, rodzinom i parom w rozwiązywaniu trudności i przezwyciężaniu kryzysów życiowych.

Jesteśmy zespołem tworzącym ośrodek psychoterapii z  życzliwym podejściem do pacjenta.